Kosi

 

Kos 4.5dl
NGA QUMËSHTI I FRESKËT DHE I PASTERIZUAR
Data e prodhimit është e shtypur në pjesën e sipërme
Afati i qëndrushmërisë 7 ditë
Neto 4.5dl. yndyrë 3.2%
Të ruhet në temperatur deri +6˚C
Çertifikuar me standarde: HACCP & ISO 9001

 

Extra Kos 500gr
NGA QUMËSHTI I FRESKËT DHE I PASTERIZUAR
Data e prodhimit është e shtypur në pjesën e sipërme
Neto 500gr, yndyrë 3.2%
Të ruhet në temperatur deri +6˚C
Çertifikuar me standarde: HACCP & ISO 9001

 

extra kos 800gr
NGA QUMËSHTI I FRESKËT DHE I PASTERIZUAR
Data e prodhimit është e shtypur në pjesën e sipërme
Neto 800gr, yndyrë 3.2%
Të ruhet në temperatur deri +4˚C
Çertifikuar me standarde: HACCP & ISO 9001

 

Kos me Kajmak 2000gr
NGA QUMËSHTI I FRESKËT DHE I PASTERIZUAR
Data e prodhimit është e shtypur në pjesën e sipërme, Afati i qëndrueshmërisë 7 ditë
Neto 2000gr, yndyrë 3.2%
Të ruhet në temperatur deri +6˚C
Çertifikuar me standarde: HACCP & ISO 9001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *